Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät tietoa ja uutisia NEOT:n ajankohtaisista asioista.

NEOT:n vastuullisuusraportti 2023 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen vastuullisuusosiossa. Vastuullisuus on keskeinen osa NEOT Spirit:iä, yhtiömme arvopohjaa, ja on läsnä kaikessa toiminnassamme. NEOT:lle vuosi 2023 oli, markkinoiden geopoliittisen tilanteen epävakaudesta huolimatta, selkeyden vuosi. Euroopan energiamarkkinat sopeutuvat vähitellen Ukrainan sodasta johtuviin merkittäviin muutoksiin ja uuteen tilanteeseen. Epävarmat ulkoiset olosuhteet korostavat tarvetta selkeytää yrityksen […]

NEOT:n vastuullisuusraportti 2022 julkaistu

Vastuullisuus on keskeinen osa NEOT Spirit:iä, yhtiömme arvopohjaa, ja on läsnä kaikessa toiminnassamme. Tiedostamme myös, kuinka tärkeää on, että kerromme työstämme sidosryhmillemme. Vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme kerromme tärkeimmistä tapahtumista ja kehitysaskeleista raportointivuoden aikana. Vastuullisuustyömme keskiössä on pyrkimys jatkuvasti syventää ymmärrystämme toimintamme suorista ja epäsuorista vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Vastuullisuusohjelmamme uudelleenarvioimiseksi aloitimme vuonna 2022 olennaisuusanalyysiprosessin. Julkaisemme sen tulokset […]

NEOT:n vastuullisuusraportti 2021 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.neot.fi/vastuullisuus. Kyseessä on yhtiömme viides ulkoisille sidosryhmille saatavilla oleva vastuullisuusraportti. Vuonna 2021 YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla (UN Sustainable Development Goals, SDGs) oli yhä merkittävä rooli toiminnassamme. Lisäksi esittelemme raportissamme NEOT Spiritin, jonka tärkeyttä halusimme korostaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. ”Toisesta Covid-19 vuodesta […]

NEOT:n vastuullisuusraportti 2020 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2020 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.neot.fi/vastuullisuus. Kyseessä on yhtiömme neljäs ulkoisille sidosryhmille saatavilla oleva vastuullisuusraportti. Vuonna 2020 Covid-19 vaikutti merkittävästi toimintaamme, mutta keskeisenä kantavana teemana raportissa näkyy yhä jatkuva panostuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (UN Sustainable Development Goals, SDGs). “Olemme olleet erittäin iloisia ketteryydestämme työskennellä tehokkaasti ja tuottavasti, […]

NEOT:n vastuullisuusraportti 2019 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.neot.fi/vastuullisuus. Kyseessä on yhtiömme kolmas ulkoisille sidosryhmille saatavilla oleva vastuullisuusraportti. Vuoden 2019 raportissa toimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals, SDGs) entistä vahvemmin esille. ”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat viitekehyksen vastuullisuustyöllemme, minkä vuoksi halusimme niiden olevan myös raportointimme keskiössä. Olemme […]

NEOT:n logistiikkajohtaja Sirpa Saarinen palkittiin ansiokkaasta työstä ammattimaisen kuorma-autoliikenteen hyväksi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on myöntänyt NEOT:n logistiikkajohtaja Sirpa Saariselle Kultainen Pisara -tunnustuspalkinnon, joka myönnetään pitkästä ja ansiokkaasta työstä Suomen ammattimaisen kuorma-autoliikenteen hyväksi. Palkinto luovutettiin ADR-seminaarissa 7.11.2019. Tunnustus jaettiin tänä vuonna 16. kertaa. ”Olen äärimmäisen iloinen ja otettu tästä tunnustuksesta. NEOT:ssa työskentelemäni lähes 30 vuoden aikana on toteutettu valtava määrä turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä. […]

Polttoainelastauksista entistä turvallisempia tekoälyn avulla

NEOT:n Oulun terminaalilla otetaan kuluvan kesän aikana uusi digiloikka, kun lastaamisen turvallisuuden varmistamiseen saadaan avuksi tekoäly. Kesän aikana käyttöönotettavan tekoälyn tarkoituksena on auttaa ehkäisemään tuotesekoitusten syntymistä tunnistamalla videokuvan avulla automaattisesti ja reaaliajassa ajoneuvon lokeroihin kiinnitettyjen lastausvarsien ja lastaussuunnitelman yhteensopivuus.  Kesän aikana toteutettavan pilottiprojektin aikana tekoäly opetetaan tunnistamaan virheelliset lastauskytkennät sekä toimimaan ennaltaehkäisevänä työkaluna lastaustilanteessa. Kuljettaja saa siis apurin varmistamaan toiminnan […]

NEOT:n vastuullisuusraportti 2018 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2018 on julkaistu. Kyseessä on toinen ulkoisille sidosryhmillemme saatavilla oleva vastuullisuusraportti. Toisen raportointivuoden aikana kehitimme edelleen raportointimme periaatteita ja määrittelimme vastuullisuustyömme olennaisimmat osa-alueet. NEOT:n vuoden 2018 vastuullisuusraportti noudattaa soveltuvilta osin Global Reporting Initiative (GRI) Standards (2016) -raportointiviitekehyksen periaatteita, mutta ei täytä sen vaatimuksia ´Core´ tai ´Comprehensive´ -tasolla. Vastuullisuusraportointimme perustuu vapaaehtoisuuteen. ”Läpinäkyvyyden lisäämiseksi […]

NEOT on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista 2018!

NEOT on saavuttanut ykkössijan Suomen innostavimmat työpaikat 2018 -listauksen pienten organisaatioiden (30-149 henkilöä) sarjassa. Parhaiten menestyneet työpaikat palkittiin Helsingin Finlandia-talolla järjestetyssä tilaisuudessa tiistaina 5.2.2019. Suomen innostavimmat työpaikat on tunnustus organisaatioille, jotka ovat satojen yritysten joukosta saavuttaneet parhaat tulokset Corporate Spiritin toteuttamassa henkilöstötutkimuksessa. Tunnustus on osoitus siitä, että yhtiössä työskentelee innostunutta, motivoitunutta sekä yhteisten päämäärien saavuttamiseen […]

Etsitkö yhteystietoja?