NEOT:n vastuullisuusraportti 2019 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.neot.fi/vastuullisuus. Kyseessä on yhtiömme kolmas ulkoisille sidosryhmille saatavilla oleva vastuullisuusraportti.

Vuoden 2019 raportissa toimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals, SDGs) entistä vahvemmin esille.

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat viitekehyksen vastuullisuustyöllemme, minkä vuoksi halusimme niiden olevan myös raportointimme keskiössä. Olemme valinneet vastuullisuustyömme pohjaksi neljä kestävän kehityksen tavoitetta, joihin näemme toiminnallamme olevan eniten vaikutusmahdollisuuksia. Lähestymme kestävän kehityksen tavoitteita oman toimintamme ja toimialamme näkökulmasta ja olemme määritelleet mitä kukin valitsemamme tavoite merkitsee juuri meidän toimintamme kannalta”, sanoo NEOT:n vastuullisuudesta, viestinnästä ja henkilöstön kehittämisestä vastaava johtaja Milla Kaikuluoma.

Esimerkkejä vastuullisuustyöstämme vuonna 2019

NEOT:n vuoden 2019 vastuullisuusraportti noudattaa soveltuvilta osin Global Reporting Initiative (GRI) Standards (2016) -raportointiviitekehyksen periaatteita, mutta ei täytä sen vaatimuksia ´Core´ tai ´Comprehensive´ -tasolla. Vastuullisuusraportointimme perustuu vapaaehtoisuuteen ja raportin tietoja ei ole varmennettu ulkoisen varmentajan toimesta.

Lue NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2019

Etsitkö yhteystietoja?