North European Oil Trade
KÄYNTIOSOITE:
Urho Kekkosen katu 5 C, 5. krs
00100 Helsinki

POSTIOSOITE:
PL 55, 00088 S-Ryhmä

Sijainti kartalla


VAIHDE
puhelin: +358 10 768 0850
faksi: +358 10 768 0859

ASIAKASPALVELU
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 768 0862
sähköposti: asiakaspalvelu (a) neot.fi

TUOTELAATUNEUVONTA
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 402 7001
sähköposti: tuotelaatu (a) neot.fi
Copyright NEOT Group 2004-2018

NEOT:n vastuullisuusraportti 2019 julkaistu

29.4.2020 | Ajankohtaista

NEOT:n vastuullisuusraportti 2019 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.neot.fi/vastuullisuus. Kyseessä on yhtiömme kolmas ulkoisille sidosryhmille saatavilla oleva vastuullisuusraportti.

Vuoden 2019 raportissa toimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals, SDGs) entistä vahvemmin esille.

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat viitekehyksen vastuullisuustyöllemme, minkä vuoksi halusimme niiden olevan myös raportointimme keskiössä. Olemme valinneet vastuullisuustyömme pohjaksi neljä kestävän kehityksen tavoitetta, joihin näemme toiminnallamme olevan eniten vaikutusmahdollisuuksia. Lähestymme kestävän kehityksen tavoitteita oman toimintamme ja toimialamme näkökulmasta ja olemme määritelleet mitä kukin valitsemamme tavoite merkitsee juuri meidän toimintamme kannalta”, sanoo NEOT:n vastuullisuudesta, viestinnästä ja henkilöstön kehittämisestä vastaava johtaja Milla Kaikuluoma.

Esimerkkejä vastuullisuustyöstämme vuonna 2019

  • Jatkoimme ymmärryksemme kasvattamista toiminnastamme aiheutuvista ihmisoikeusvaikutuksista ja niiden hallintaan liittyvien toimintatapojen kehittämistä. Vuonna 2019 toteutimme yhteistyössä ulkoisen asiantuntijakumppanin kanssa toimintaamme koskevien ihmisoikeusvaikutusten riskikartoituksen. Riskikartoituksesta on kerrottu lisää vastuullisuusraporttimme sivuilla 20-21.
  • Jatkoimme panostuksia henkilöstömme hyvinvointiin ja kehittämiseen muun muassa tarjoamalla koko henkilöstöllemme kolmen päivän koulutuskokonaisuuden, joka keskittyi vahvistamaan luottamusta työyhteisössä sekä tarjoamaan työkaluja motivaation, positiivisen viestinnän, itsetuntemuksen sekä resilienssitaitojen kehittämiseksi. Koulutuskokonaisuudesta sekä muista henkilöstön hyvinvointiin liittyvistä teemoista on kerrottu vastuullisuusraporttimme sivuilla 18-19.
  • Pilotoimme Oulun terminaalilla tekoälyratkaisua, jolla pyritään takaamaan lastausten turvallisuus entistä paremmin. Hankkeesta on kerrottu lisää vastuullisuusraportin sivulla 16.

NEOT:n vuoden 2019 vastuullisuusraportti noudattaa soveltuvilta osin Global Reporting Initiative (GRI) Standards (2016) -raportointiviitekehyksen periaatteita, mutta ei täytä sen vaatimuksia ´Core´ tai ´Comprehensive´ -tasolla. Vastuullisuusraportointimme perustuu vapaaehtoisuuteen ja raportin tietoja ei ole varmennettu ulkoisen varmentajan toimesta.

Lue NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2019