Ilmasto

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste ja kaikkien on tehtävä osansa sen torjumiseksi – erityisesti energiasektorilla.

NEOT:n merkittävimmät hiilidioksidipäästöt aiheutuvat epäsuorista päästöistä.

NEOT:n päästöprofiili

NEOT:n merkittävin ilmastovaikutus aiheutuu toimittamiemme tuotteiden loppukäytöstä ja logistiikkatoimintamme aiheuttamista päästöistä (scope 3). Tuotteiden loppukäytöstä aiheutuvat päästöt kattavat yli 99 % vuosittaisista hiilidioksidipäästöistämme. Hankintayhtiön liiketoimintamallista johtuen NEOT:n toiminta ei aiheuta olennaisia suoria hiilidioksidipäästöjä (scope 1). NEOT on toiminnanharjoittaja kuudessa Suomessa sijaitsevassa terminaalissa, joiden energian ja lämmön käyttöön liittyvät päästöt (scope 2) edustavat noin 0,1 % NEOT:n vuosittaisista kokonaispäästöistä.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään päästöraportointiamme, jotta se antaisi entistä selkeämmän kuvan toiminnastamme aiheutuvasta ilmastovaikutuksesta.

Roolimme ilmastonmuutoksessa

Ilmastonmuutos on kiinteästi mukana vastuullisuusstrategiassamme.

Yhteistyö logistiikkakumppaneiden kanssa

Teemme jatkuvasti yhteistyötä kumppaneidemme kanssa hillitäksemme logistiikkatoiminnoistamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Energiasiirtymän mahdollistaminen

Mahdollistamme omistajiemme pyrkimyksiä kiihdyttää energiasiirtymää ja pyrimme edistämään sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta mahdollisimman tehokkaan ilmastolainsäädännön kehittämistä.

Liikenteen päästöjä koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen

Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun ilmastonmuutoksesta – erityisesti liikenteen päästöjen ja niiden vähentämisen osalta. Pyrimme tarjoamaan asiantuntemustamme ja faktoihin perustuvaa tietoa päätöksentekijöille sekä ilmaston että yhteiskunnan kannalta mahdollisimman tehokkaan ilmastopolitiikan luomisen tueksi.

Avainlukuja 2022

19 %

uusiutuvien polttoaineiden osuus myydyistä liikennepolttoaineista

2,1 milj. tn

päästövähenemä, joka saavutettiin NEOT:n toimittamilla uusiutuvilla polttoaineilla

19,9 milj. tn

NEOT:n toimittamien tuotteiden loppukäytöstä aiheutuneet CO2-päästöt

56 500 tn

aikarahdattujen laivojen CO2-päästöt

11 200 tn

säiliöautokuljetuksista aiheutuneet CO2-päästöt