Politiikat ja periaatteet

Meille on tärkeää toimia reilusti ja oikeudenmukaisesti sekä omaa henkilöstöämme että muita toimitusketjussamme toimivia ihmisiä kohtaan.

Meille tärkeät periaatteet on kirjattu NEOT:n virallisiin politiikkoihin, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja päätöksentekoa.

Olemme sitoutuneet toimimaan rehellisesti ja korkeiden eettisten standardien mukaisesti.

Noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja sekä säännöksiä ja odotamme samaa kumppaneiltamme.

NEOT:n työntekijöiden toimintaa ohjaavat eettisissä periaatteissamme (Code of Conduct) määritellyt ohjeistukset ja vaatimukset. NEOT:n eettisiä periaatteita täydentävät toimittajiamme koskevat eettiset periaatteet (Supplier Expectations) sekä NEOT:n ihmisoikeuspolitiikka (Human Rights Policy). Näiden ohjeistusten on tarkoitus tukea eettistä päätöksentekoa ja rohkaista NEOT:n työntekijöitä toimimaan vastuullisesti.

NEOT:n eettisten periaatteiden keskeiset tekijät

 • Kuuntelemme sidosryhmiämme
 • Noudatamme asiaankuuluvia lakea ja säännöksiä
 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia
 • Kunnioitamme ja arvostamme toisiamme
 • Kilpailemme reilusti
 • Kannustamme yhteistyöhön
 • Olemme lahjomattomia
 • Vältämme eturistiriitoja
 • Toimimme turvallisesti
 • Noudatamme hyvää hallintotapaa
 • Otamme luonnon huomioon
 • Toimimme avoimesti
 • Kunnioitamme yksityisyyttä
 • Puutumme rikkeisiin

Suhtaudumme vakavasti rikkomuksiin ja epäasialliseen toimintaan.

Rohkaisemme kaikkia työntekijöitämme reagoimaan heidän havaitessaan eettisten periaatteidemme tai voimassa olevan lainsäädännön vastaista toimintaa. Työntekijämme voivat ilmoittaa havaitsemistaan rikkomuksista esihenkilölleen, NEOT:n työsuojeluvaltuutetulle, työterveysasiantuntijoille tai nimettömästi SpeakUp®-ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanava on avoin työntekijöiden lisäksi myös kaikille muille NEOT:n sidosryhmille ja sen kautta tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti NEOT:n Compliance Committeen toimesta. Kaikki ilmoitukset rikkomuksista tulee tehdä hyvässä uskossa.

Ilmoita epäeettisestä toiminnasta

Voit ilmoittaa NEOT:n toimintaan liittyvästä epäeettisestä toiminnasta nimettömästi SpeakUp® -palvelun kautta joko verkossa tai puhelimitse. Käytäthän ilmoitusta tehdessäsi koodia 00170. Puhelinnumerot löydät verkkopalvelusta.