Terminaalit

NEOT toimii toiminnanharjoittajana kuudessa terminaalissa,
jotka sijaitsevat Haminassa, Porissa, Vaasassa, Oulussa, Varkaudessa ja Kuopiossa.

NEOT:n terminaalitoimintaa ohjaa tinkimätön lainsäädännön, ympäristönäkökohtien ja turvallisuusriskien huomioiminen.

NEOT:n terminaalien kautta
kulkee vuosittain yli
miljardi litraa polttoaineita

Kaikki NEOT:n terminaalit toimivat polttonesteiden jakeluterminaaleina. Terminaaleilla työskentelee yhteensä n. 35 henkilöä ja vuosittainen tuotteiden läpimenovolyymi vaihtelee 1,2-1,4 miljardin litran välillä.

Ympäristöluvan varaista toimintaa

Kaikkien terminaaliemme toiminta on ympäristöluvan varaista ja täyttää lakisääteiset vaarallisten aineiden käsittelijöille ja varastoijille asetetut turvallisuusvaatimukset. Pyrimme jatkuvasti parantamaan suorituskykyämme sekä turvallisuuden että ympäristönäkökulmien osalta.

Kaluston ja laitteistojen kunto on merkittävä turvallisuustekijä teollisuuslaitoksissa toimittaessa, minkä vuoksi investoimmekin vuosittain miljoonia euroja terminaaliomaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Terminaalien yhteystiedot

Haminan terminaali

Apulaisterminaalipäällikkö
Hannu Kalli
hannu.kalli (a) st1.com
+358 45 257 0006

Porin terminaali

Terminaalipäällikkö Jani Valli
jani.valli (a) st1.com
+358 400 879 821

Vaasan terminaali

Terminaalipäällikkö Pekka Österberg
pekka.osterberg (a) st1.com
+358 50 568 5597

Oulun terminaali

Terminaalipäällikkö Risto Kinnunen
risto.kinnunen (a) st1.com
+358 50 436 7172

Varkauden terminaali

Terminaalipäällikkö Jouni Komppula
jouni.komppula (a) neot.fi
+358 40 5113 560

Kuopion terminaali

Terminaalipäällikkö Petri Riikonen
petri.riikonen (a) neot.fi
+358 40 7351 868

Terminaalitoiminnan kokonaisvastuu

Terminaalijohtaja Mika Kääpä
mika.kaapa (at) neot.fi
+358 400 450 056

Turvallisuusneuvonantaja / maa- ja rautatiet

Mika Ojala

mika.ojala (at) st1.com

+358 50 5604 711