Tuote- ja käyttöturvallisuus-tiedotteet

Tuotetiedotteet kertovat eri tuotteiden laatuvaatimukset, kuten tuotteiden laaturajat sekä tyypilliset ominaisuudet. Käyttöturvallisuustiedotteista löydät tuotteen turvalliseen käsittelyyn liittyvät asiat ja ohjeet, kuinka varautua onnettomuustilanteisiin.

Tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet

NEOT Moottoribensiini 95E10
Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedote

NEOT Moottoribensiini 98E5
Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedote

NEOT Diesel -10/-20, NEOT Diesel -10/-20 Premium
Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedote

NEOT Diesel -25/-35, NEOT Diesel -25/-35 Premium
Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedote

NEOT Diesel -30/-38, NEOT Diesel -30/-38 Premium
Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedote

NEOT Uusiutuva diesel
Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedote

NEOT Polttoöljy, diesel, MPÖ
Käyttöturvallisuustiedote

NEOT Polttoöljy, diesel, MPÖ, kesälaatu
Tuotetiedote

NEOT Polttoöljy, diesel, MPÖ, talvilaatu
Tuotetiedote

NEOT Marine Diesel Oil, DMA, kesälaatu
Tuotetiedote

NEOT Uusiutuva polttoöljy
Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedote

NEOT Raskas polttoöljy POR S0.1
Käyttöturvallisuustiedot
Tuotetiedote

NEOT Raskas Polttoöljy PORL 180
Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedote