Polttoöljyt

NEOT:n toimittamat polttoöljyt sisältävät samoja korkealuokkaisia dieselöljyjakeita kuin liikennepolttonesteetkin.

Suomen markkinoilla oleva kevytpolttoöljy tunnistetaan punaisesta väristä.

Kevyet polttoöljyt

NEOT:n toimittama rikitön polttoöljy soveltuu sekä moottori- että lämmitysöljykäyttöön. Tuote vastaa hyvin uuden teknologian työkonemoottoreiden nopeasti kehittyneisiin polttoainevaatimuksiin. Lämmityskäytössä kevyt polttoöljy palaa puhtaasti ja tasaisesti. Kevyttä polttoöljyä on saatavilla sekä kesä- että talvilaatuisena.

Kevyen polttoöljyn kaupalliset laatuvaatimukset on standardoitu kansallisella standardilla SFS 5968. Käytännössä Suomessa rikitön kevyt polttoöljy täyttää eurooppalaisen dieselpolttoainestandardin SFS-EN 590 laatuvaatimukset.

Kevyt polttoöljy on muuta dieselpolttoainetta kevyemmin verotettua, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tieliikenteessä. Kevyt polttoöljy sisältää punaista väriainetta, joka värjää myös polttonestejärjestelmän voimakkaasti.

Uusiutuva polttoöljy

Uusiutuva polttoöljy on uusin lisäys polttoöljyvalikoimaamme. Uusiutuvan polttoöljyn käyttö auttaa pienentämään lämmityksestä aiheutuvia päästöjä ja tarjoaa ilmastoystävällisemmän vaihtoehdon myös lämmitysöljyasiakkaille.

Tuote soveltuu käytettäväksi koneissa ja laitteissa, jotka on päivitetty toimimaan uusiutuvalla polttoöljyllä.

Tiesitkö, että?

Liikenteessä käytettävien polttonesteiden lisäksi myös polttoöljyn käyttö on kuulunut jakeluvelvoitteen alaisuuteen vuodesta 2021 alkaen.

Biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen tarkoituksena on edistää kestävän biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn korvaamiseksi lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa.

Vuonna 2021 biopolttoöljyn jakeluvelvoite oli kolme prosenttia ja uusiutuvan polttoöljyn osuus vuosittaisesta kokonaiskäytöstä kasvaa joka vuosi. Vuonna 2028 ja siitä eteenpäin se tulee olemaan 10 prosenttia.  

Raskaat polttoöljyt

Raskas polttoöljy soveltuu teollisuuden ja lämpölaitosten tarpeisiin. Tarjolla on useampia viskositeettivaihtoehtoja, joista kaikki laadut ovat vähärikkisiä ja soveltuvat Suomen olosuhteisiin.