Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa NEOT Spiritiä ja mukana kaikessa tekemisessämme. Toimimme yhteiskunnan kannalta kriittisellä ja haasteellisella toimialalla, minkä vuoksi olemme erityisen motivoituneita tekemään asiat mahdollisimman vastuullisesti.

Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuusstrategiamme koostuu neljästä painopistealueesta, jotka on määritelty olennaisuusarvioinnin pohjalta.

Politiikat ja periaatteet

Meille tärkeät periaatteet on kirjattu NEOT:n virallisiin politiikkoihin, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja päätöksentekoa.

Ihmisoikeudet

Tiedostamme toimintamme vaikuttavan monien ihmisten elämään. Pyrimme jatkuvasti ymmärtämään sekä hallitsemaan paremmin ja kattavammin toiminnastamme aiheutuvia ihmisoikeusvaikutuksia.

Vastuullisuusraportointi

Raportoimme vastuullisuustyöstämme ja toimintamme vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissamme.