North European Oil Trade
KÄYNTIOSOITE:
Urho Kekkosen katu 5 C, 5. krs
00100 Helsinki

POSTIOSOITE:
PL 55, 00088 S-Ryhmä

Sijainti kartalla


VAIHDE
puhelin: +358 10 768 0850
faksi: +358 10 768 0859

ASIAKASPALVELU
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 768 0862
sähköposti: asiakaspalvelu (a) neot.fi

TUOTELAATUNEUVONTA
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 402 7001
sähköposti: tuotelaatu (a) neot.fi
Copyright NEOT Group 2004-2018
 

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa NEOT Spiritiä ja mukana kaikessa tekemisessämme. Toimimme yhteiskunnan kannalta kriittisellä ja haasteellisella toimialalla, minkä vuoksi olemme erityisen motivoituneita tekemään asiat mahdollisimman vastuullisesti. Toimitusketjumme jäljitettävyys ja vastuullisuus on yksi strategisista kehitysalueistamme.

SDGt_450x270

Vastuullisuusagenda

Keskitymme vastuullisuustyössämme muutamiin valikoituihin vastuullisuusaiheisiin sekä edistämään neljää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden koemme olevan toimintamme kannalta kaikkein olennaisimpia.

Politiikat ja periaatteet

NEOT:n viralliset politiikat ja periaatteet, liittyen mm. eettiseen liiketoimintaan ja ihmisoikeuksiin, ohjaavat jokapäiväistä työtämme ja päätöksentekoa.

Ihmisoikeudet

Tiedostamme toimintamme vaikuttavan monien ihmisten elämään. Pyrimme jatkuvasti ymmärtämään sekä hallitsemaan paremmin ja kattavammin toiminnastamme aiheutuvia ihmisoikeusvaikutuksia.

Ilmasto

Toimialamme aiheuttaa merkittäviä ilmastovaikutuksia. Sen vuoksi meillä on suuri vastuu tehdä oma osamme ilmastotalkoissa.

Vastuullinen hankinta

Toimintamme tarkoitus on tarjota omistajillemme kilpailukykyisiä ja vastuullisia polttoaineratkaisuja. Tämän vuoksi toimitusketjumme vastuullisuuden varmistaminen on meille erittäin tärkeää.

Vastuullisuusraportointi

Raportoimme vastuullisuustyöstämme ja toimintamme vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Vastuullisuusraportointimme noudattaa Global Reporting Initiative (GRI) Standards -raportointiviitekehyksen periaatteita soveltuvilta osin, mutta se ei kuitenkaan vastaa standardiston kaikkia vaatimuksia. Raportti esittelee NEOT:n liiketoimintaa sekä tärkeimpiä vastuullisuusteemojamme ja -saavutuksia kunkin raportointivuoden aikana. Kehitämme raportointiamme jatkuvasti saamamme palautteen perusteella.