Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkien ihmisten oikeuksia sekä arvoa, ja odotamme samaa ajattelutapaa myös kumppaneiltamme.

Kehitämme jatkuvasti sekä ihmisoikeuksia koskevaa due diligence -prosessiamme että ymmärrystämme toimintamme vaikutuksista ihmisoikeuksien toteutumiseen koko toimitusketjumme osalta.

Kunnioitamme kaikkia YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n kirjaamia työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia.

Näkemyksemme ihmisoikeuksien kunnioittamisen tärkeydestä on esitetty ihmisoikeuspolitiikassamme. NEOT:n virallinen ihmisoikeussitoumus hyväksyttiin vuonna 2018.

Tapamme lähestyä ihmisoikeuksia perustuu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP). Kehitämme jatkuvasti tapaamme hallita ja johtaa toiminnastamme aiheutuvia ihmisoikeusvaikutuksia toimitusketjussamme.

NEOT:n ihmisoikeuspolitiikan
pääkohdat

  • Ihmisoikeussitoumus
  • Oikeudenmukainen palkkaus ja työaika
  • Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
  • Syrjintä
  • Terveys ja turvallisuus
  • Pakkotyö
  • Lapsityövoima ja nuoret työntekijät
  • Yhteisöt
  • Lahjonta
  • Yksityisyys

Liiketoimintamme luonteen vuoksi on erityisen tärkeää, että myös kumppanimme ja toimittajamme ovat sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on osa sekä omaa toimintaamme (Code of Conduct) että toimittajiamme toimintaa koskevia eettisiä periaatteita (Supplier Expectations). NEOT ei omista tai operoi tuotantolaitoksia, vaan tuotteet hankitaan kumppaneilta. Myös logistiikkatoiminnot hankitaan palveluina ulkopuolisilta pitkäaikaisilta kumppaneilta.

IHMISOIKEUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Olemme arvioineet toimintaamme liittyviä potentiaalisia sekä todellisia ihmisoikeusvaikutuksia ja keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä. Tämän työn tuloksena olemme määrittäneet NEOT:lle kolme merkittävintä ihmisoikeusaihetta: terveys ja turvallisuus, keskeiset työelämän oikeudet sekä haavoittuvat ryhmät ja paikallisyhteisöt.

Arvioinneissa tunnistamamme merkittävimmät toiminnastamme aiheutuvat todelliset tai potentiaaliset ihmisoikeusvaikutukset löytyvät toimitusketjumme alkupään toiminnoista, kuten raaka-ainetuotannosta, mihin meillä on rajoitettu

näkyvyys ja myös rajalliset vaikutusmahdollisuudet. Tämän vuoksi toimintatavat, joila pyrimme varmistamaan toimittajiemme vastuullisuuden ovat tärkein keinomme negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi toimitusketjussamme.

NEOT:N KESKEISIMMÄT IHMISOIKEUSAIHEET

Terveys ja turvallisuus

Omien työntekijöiden, urakoitsijoiden työntekijöiden ja
muiden toimitusketjussa työskentelevien ihmisten terveys ja turvallisuus

Keskeiset työelämän oikeudet

Yhdistymisvapaus ja mahdollisuus
neuvotella työehdoista

Pakkotyövoima

Työehdot

Työskentelyolosuhteet

Haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät ja paikalliset yhteisöt

Naisten oikeudet

Siirtotyöläisten oikeudet

Lapset

Paikallisten yhteisöjen
elinkeinot ja terveys

Ilmoita epäeettisestä toiminnasta

Voit ilmoittaa NEOT:n toimintaan liittyvästä epäeettisestä toiminnasta nimettömästi SpeakUp® -palvelun kautta joko verkossa tai puhelimitse. Käytäthän ilmoitusta tehdessäsi koodia 00170. Puhelinnumerot löydät verkkopalvelusta.

Norwegian Transparency Act

Norjassa rekisteröity tytäryhtiömme NEOT AS noudattaa ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen keskittyvää Norwegian Transparency Act -lainsäädäntöä. Laki tuli voimaan 1.7.2022 ja sen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista yrityksissä ja siihen liittyvien toimintatapojen kehittämistä. Julkaisemme vuosittain lainsäädännön vaatiman raportin kuluneen vuoden suorituksesta ja edistysaskelista ihmisoikeustyön saralla.

Kysyttävää?

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen ihmisoikeuksien toteutumiseen toimitusketjussamme, voit lähettää ne osoitteeseen biofuelcompliance@neot.fi.