Vastuullinen hankinta

Tehokas ja vastuullinen hankinta on liiketoimintamme ydin. NEOT:lla ei ole omaa tuotantoa, vaan hankimme kaikki toimittamamme tuotteet luotettavilta kumppaneilta.

Liiketoimintamallistamme johtuen toimitusketjun vastuullisuus ja toimintatapojen kehittäminen sen varmistamiseksi on kriittiinen osa vastuullisuustyötämme.

Toimittajien vastuullisuuden
varmistaminen

Lopputuotteiden ostajana NEOT:lla on rajoitettu näkyvyys toimitusketjumme kaukaisempiin osiin, kuten raaka-ainetuotantoon. Tämän vuoksi pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan toimintatapojamme, joilla pyrimme varmistamaan toimittajiemme sitoutumisen vastuulliseen toimintaan. Vaikutusten merkittävyyden perusteella keskitymme tässä työssä ensisijaisesti polttoainetoimittajiemme toimitusketjuihin. Uusien toimittajiemme tulee sitoutua joko NEOT:n eettisiin periaatteisiin tai toimittajan omiin vastaaviin periaatteisiin yhteistyötä aloitettaessa.

Toimittajien vastuullisuuden tarkastelu on oleellinen osa valintaprosessia

Kaupallisten tekijöiden lisäksi, uusien polttoainetoimittajien valintaprosessi sisältää vastuullisuustarkastelun. Vastuullisuustarkastelussa kaikki toimittajat saavat riskiluokituksen, jonka perusteella määritetään tarvittavat toimenpiteet. Riskiluokittelussa otetaan huomioon mm. maariski, mahdolliset mediaseulonnan tulokset sekä toimittajan olemassa olevat toimintatavat. Tällä hetkellä kehitystyömme keskittyy olemassa olevia toimittajiamme koskevan jatkuvan arviointiprosessin vahvistamiseen.

Polttoainetoimittajien vastuullisuustarkastelu

1. Alkukartoitus

NEOT:n vastuullisuusvaatimusten
viestiminen toimittajille

Korruptiota ja sanktioita koskeva
tarkastelu

Toimittajien itsearviointikysely

2. Sisäinen asiantuntija-arvio

Toimittajien itsearviointikyselyn tarkastelu

Maariskiarviointi

Mediaosumien arviointi

Vastuullisuusluokitusten tarkastelu

Toimittajan politiikkojen ja periaatteiden
tarkastelu

Toimittajadialogi

3. Päätöksenteko

Päätöksentekijätaho riippuu toimittajan
saamasta riskitasosta

Suunnitelma riskien hallitsemiseksi vaaditaan kaikille toimittajille, joiden riskitaso on arvioitu korkeaksi tai erittäin korkeaksi

Säännölliset seurantatoimenpiteet
yhteistyössä toimittajan kanssa, jos tarpeen

Uusiutuvien polttoaineiden vastuullisuus varmistetaan kestävyysjärjestelmillä

Uusiutuvia polttoaineita koskee tarkat vastuullisuus- ja jäljitettävyysvaatimukset, joiden toteutuminen varmistetaan kestävyysjärjestelmien avulla. Varmistamme, että kaikki hankkimamme uusiutuvat polttoaineet ovat jäljitettäviä ja täyttävät kaikilla markkinoillamme voimassa olevat lainsäädäntövaatimukset. Hankimme uusiutuvia polttoaineita ainoastaan toimittajilta, jotka täyttävät EU:n viralliset vastuullisuusvaatimukset joko EU:n vapaaehtoisten kestävyysjärjestelmien (EU voluntary scheme), kuten ISCC:n (International Sustainability & Carbon Certification), tai kansallisten kestävyysjärjestelmien mukaisesti. Kestävyysjärjestelmät sisältävät aina säännölllisen kolmannen osapuolen auditoinnin.

Myös NEOT:n omat toiminnot on sertifioitu ISCC:n, Suomen ja Ruotsin kansallisten kestävyysjärjestelmien sekä Norjan viranomaisten vaatimusten mukaisesti. ISCC:n ja Suomen kestävyysjärjestelmät sekä Norjan lainsäädännön mukainen toimintamme auditoidaan vuosittain. Lisäksi Ruotsin kestävyysjärjestelmä auditoidaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti tarvittaessa.