Vastuullisuus-agenda

Vastuullisuus on kiinteä osa omistaja-asiakkaille tekemäämme sitoumusta toimittaa heille polttoaineita tehokkaasti ja vastuullisesti. Tämän tehtävän toteutumiseen tähtäämme myös koko vastuullisuutyössämme.

Vastuullisuusstrategiamme koostuu neljästä painopistealueesta, jotka on määritelty olennaisuusarvioinnin pohjalta.

Lähtökohtamme vastuullisuustyössä

Tiedostamme toiminnallamme olevan vaikutuksia ympäröivään maailmaan ja pyrimme kantamaan vastuumme mahdollisimman kattavasti vaikutuksistamme ihmisiin ja luontoon toimitusketjussamme. Haluamme toimia tavalla, jonka ansiosta voimme olla ylpeitä sekä omasta toiminnastamme että roolistamme yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana alalla, jonka merkitys muun muassa ilmastonmuutoksessa on kriittinen.

VASTUU saa meidät tekemään parhaamme

Vastuu on olennainen osa arvopohjaamme NEOT Spiritiä, joka ohjaa jokapäiväistä toimintaamme ja päätöksentekoa sekä pienissä että suurissa asioissa.

NEOT:n vastuullisuustyön tärkeimmät teemat määritetään säännöllisesti tehtävällä olennaisuusarvioinnilla.

Viimeisin olenaisuusarvion päivitys valmistui vuonna 2023.

Uusimmassa arvioinnissa hyödynnettiin saatavilla olevia selvityksiä, raportteja, toimialaan ja sen vastuullisuuteen liittyviä viitekehyksiä ja standardeja, artikkeleita, kyselytuloksia sekä sidosryhmien kuulemista esim. haastattelujen avulla. Keskityimme arvioinnissa erityisesti kahden merkittävimmän tuotteemme eli fossiilisen ja uusiutuvan polttoaineen toimitusketjuihin.

Uusiutuvien polttoaineiden osalta keskityimme eniten käytetyimpiin raaka-aineisiin ja niiden alkuperäalueisiin. Toimitusketjujen kaukaisempien vaiheiden, kuten raaka-ainetuotannon, osalta käytimme arvioinnissa apuna ulkopuolisia asiantuntijoita.

VASTUULLISUUSSTRATEGIA

NEOT:n vastuullisuusstrategia koostuu neljästä painopistealueesta, joille olemme määrittäneet tärkeimmät teemat. Näihin teemoihin tulemme keskittymään vastuullisuustyössämme seuraavat vuodet. Uudet painopistealueet on julkaistu vuonna 2023 ja niille on tarkoitus asettaa tavoitteet. Raportoimme painopistealueiden kehityksestä vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme.

NEOTLAISET

Osaava ja sitoutunut henkilöstö
on meille kriittinen menestystekijä.
Tuemme neotlaisia parhaan
potentiaalinsa saavuttamisessa ja tarjoamme palkitsevan työpaikan.​

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

ENERGIASIIRTYMÄ

Mahdollistamme omistajiemme
pyrkimyksiä kiihdyttää energiasiirtymää
ja pyrimme edistämään
sekä ympäristön että yhteiskunnan
kannalta mahdollisimman tehokkaan
ilmastolainsäädännön kehittämistä.​

OPTIMOITU HANKINTAKETJU JA KETTERÄ TOIMINTAKULTTUURI

LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS

LOGISTIIKKAKUMPPANIT

Varmistamme turvalliset ja tehokkaat
toimitukset niin ihmisten kuin
ympäristönkin näkökulmasta.

TERVEYS JA TURVALLISUUS
PÄÄSTÖT
REILU TYÖLLISTÄMINEN
VAIKUTUKSET MERIYMPÄRISTÖÖN

TOIMITUSKETJUN HALLINTA

Ymmärrämme toimitusketjumme
toimintaa ja varmistamme,
että toimittajamme toimivat
samoilla pelisäännöillä ja
periaatteilla kuin mekin.

TOIMITTAJIEN DUE DILIGENCE
LÄPINÄKYVYYS
TUOTELAATU- JA TURVALLISUUS