Vastuullisuus-raportit ja sertifikaatit

Raportoimme vastuullisuustyöstämme ja toimintamme vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Vastuullisuusraportointimme noudattaa Global Reporting Initiative (GRI) Standards -raportointiviitekehyksen periaatteita soveltuvilta osin, mutta se ei kuitenkaan vastaa standardiston kaikkia vaatimuksia.

NEOT:n toiminnot on sertifioitu ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) -järjestelmän mukaisesti. Toimintomme auditoidaan vuosittain kolmannen tahon toimesta.