Turvallisuus

Menestyksekäs turvallisuustyö perustuu vahvaan turvallisuuskulttuuriin. NEOT:n turvallisuustyön ytimestä löytyy ennaltaehkäisevän turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen ja jatkuva vahvistaminen.

Meille tärkeintä on varmistaa, että kaikki pääsevät työpäivän päätteeksi turvallisesti kotiin.

Turvallisuuden osalta nolla
tapaturmaa on ainoa
hyväksyttävä tavoite.

Uskomme, että turvallisuus on ennen kaikkea asenne, joka tulee sisäistää osaksi kaikkea toimintaa niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. NEOT:lla panostamme merkittävästi ennaltaehkäiseviin turvallisuustoimenpiteisiin. Meille ainoa hyväksyttävä tavoite turvallisuuden osalta on nolla tapaturmaa.

Turvallisuuden edistäminen kumppaniverkostossamme

NEOT ei omista maantie-, rautatie- tai merikuljetuskalustoa eikä NEOT:lla työskentele omaa kuljetushenkilöstöä, vaan kuljetustoimintomme on ulkoistettu luotettaville ja pitkäaikaisille kumppaneille. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja yhteydenpitomme on päivittäistä. Kumppaniverkostomallissa toimittaessa jatkuva vuoropuhelu, avoin viestintä sekä säännölliset koulutukset ovat ratkaisevia tekijöitä tehokkaiden ja turvallisten toimitusten varmistamiseksi.

Säiliöautokuljetusverkostossamme turvallisuusosaamista ja -tietoisuutta jaetaan esimerkiksi NEOT Turvallisuusjohtamisakatemian ja nimettyjen turvallisuusneuvonantajien verkoston kautta.

NEOT Turvallisuusjohtamisakatemia

Akatemia koostuu kuljetusliikekumppaneidemme ylimmästä johdosta sekä NEOT:n asiantuntijoista. Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja tarjoaa foorumin turvallisuuteen liittyvän tiedon ja toimintatapojen jalkauttamiseen kumppaniverkostossamme.

Turvallisuusneuvonantajien (TNA)
verkosto

Jokaisella NEOT:n maalogistiikan toimituksia hoitavalla kuljetusliikekumppanilla on nimetty turvallisuusneuvonantaja, joka vastaa turvallisuuskäytäntöjen edistämisestä ja kehittämisestä kumppaniverkostossamme.

Turvallisuus merikuljetuksissa

Merikuljetuksissa toimituskumppanimme noudattavat laivaustoimintoja koskevaa tarkastuspolitiikkaamme (vetting policy), joka asettaa vähimmäisvaatimukset muun muassa alusten turvallisuudelle ja iälle.

Laivausasiantuntijamme ja aikarahdatuista aluksista vastaavat omistajat käsittelevät yhdessä säännöllisesti operatiivisia kysymyksiä sekä turvallisuuteen liittyviä asioita kuten läheltä piti -tilanteita. NEOT ei itse suorita fyysisiä alustarkastuksia, mutta toimituksissamme käytettävien alusten on oltava hyväksytty vähintään kahden öljy-yhtiön toimesta, jotka suorittavat fyysisiä alustarkastuksia.