Tuotteiden raaka-aineet ja alkuperät

Toimitusketjun läpinäkyvyys ja vastuullisuus on yksi tärkeimmistä kehitysalueistamme ja olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan suoritustamme sen saralla.

Tärkein yksittäinen hankintalähteemme on St1:n jalostamo Ruotsin Göteborgissa.

Polttoaineiden alkuperä

Suurin osa NEOT:n hankkimista fossiilisista öljytuotteista tulee Itämeren alueelta, lähinnä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa sijaitsevilta jalostamoilta. Tärkein yksittäinen hankintalähteemme on St1:n jalostamo Ruotsin Göteborgissa, mistä hankkimamme fossiiliset tuotteet kattavat noin puolet NEOT:n toimittamista fossiilisista tuotteista. Tämän lisäksi Göteborgin jalostamo toimii toimittamiemme lopputuotteiden sekoituspaikkana.

Uusiutuvia polttoaineita hankimme maailmanlaajuisesti. Varmistamme, että hankkimamme uusiutuvat polttoaineet ovat jäljitettäviä ja täyttävät kaikilla markkinoillamme tarvittavat lainsäädäntövaatimukset. 

Uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineita koskevat tarkat jäljitettävyys- ja vastuullisuusvaatimukset.

Uusiutuvia polttoaineita koskevat tarkat jäljitettävyys- ja vastuulllisuusvaatimukset ja kaikkien EU:n alueella jaeltavissa uusiutuvissa polttoaineissa käytettävien raaka-aineiden alkuperä tulee olla jäljitettävissä.

NEOT hankkii uusiutuvat polttoaineet toimittajilta, joiden toiminta vastaa joko vapaaehtoisia Euroopan Unionin kestävyyskriteerejä (esim. ISCC EU) tai kansallisia (Suomi, Ruotsi, Norja) kestävyysjärjestelmiä. NEOT:n omat toiminnot on sertifioitu ISCC:n, Suomen ja Ruotsin kansallisten kestävyysjärjestelmien sekä Norjan viranomaisten vaatimusten mukaisesti.

Uusiutuvien polttoaineiden
raaka-aineet

Uusiutuvia polttoaineita voidaan valmistaa kasviöljyistä, tärkkelys- ja sokeripitoisista kasveista tai erilaisista jäte- ja tähdejakeista, kuten eläinrasvasta. Vuonna 2022 NEOT:n toimittamista uusiutuvista polttoaineista 85 % oli valmistettu jäte- ja tähderaaka-aineista.

Käytettyjen uusiutuvien raaka-aineiden jakauma vuonna 2022:

 • Eläinrasvat 32 %
 • Palmuöljyn rasvahappotisle (PFAD) 29 %
 • Käytetty paistorasva 17 %
 • Muut 12 %
 • Sokeriruoko 6 %
 • Vehnä 4 %

Uusiutuvien raaka-aineiden alkuperä

Suurimmat osuudet NEOT:n hankkimien uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineista olivat vuonna 2022 peräisin Aasian-Tyynenmeren alueelta (42 %) ja Euroopasta (33 %). Uusiutuvien raaka-aineiden saatavuus esimerkiksi Pohjoismaissa on hyvin vähäistä.

NEOT:n uusiutuvissa polttoaineissa käytettyjen raaka-aineiden alkuperäjakauma vuonna 2022:

 • Aasia-Tyynenmeren alue 42 %
 • Eurooppa 33 %
 • Pohjois-Amerikka 16 %
 • Etelä-Amerikka 8 %
 • Australia 1 %

Raakaöljyn alkuperä

Hankimme suurimman osan öljytuotteistamme useilta lähialueen jalostamoilta, jotka sijaitsevat pääosin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Toisin kuin uusiutuvilla, fossiilisilla polttoaineilla ei ole lakisääteisiä jäljitettävyys- ja vastuullisuusvaatimuksia. Velvoittavan lainsäädännön puuttuminen asettaa haasteita fossiilisissa polttoaineissa käytetyn raakaöljyn tarkan alkuperän selvittämiselle. Pyrimme jatkuvasti tarkentamaan tietämystämme toimittamissamme fossiilisissa tuotteissa käytetyn raakaöljyn alkuperästä.