Polttoainelastauksista entistä turvallisempia tekoälyn avulla

NEOT:n Oulun terminaalilla otetaan kuluvan kesän aikana uusi digiloikka, kun lastaamisen turvallisuuden varmistamiseen saadaan avuksi tekoäly. Kesän aikana käyttöönotettavan tekoälyn tarkoituksena on auttaa ehkäisemään tuotesekoitusten syntymistä tunnistamalla videokuvan avulla automaattisesti ja reaaliajassa ajoneuvon lokeroihin kiinnitettyjen lastausvarsien ja lastaussuunnitelman yhteensopivuus. 

Kesän aikana toteutettavan pilottiprojektin aikana tekoäly opetetaan tunnistamaan virheelliset lastauskytkennät sekä toimimaan ennaltaehkäisevänä työkaluna lastaustilanteessa. Kuljettaja saa siis apurin varmistamaan toiminnan turvallisuutta! 

”Tekoäly on parhaimmillaan juuri tämänkaltaisessa käytössä, jossa sen avulla pystytään välttämään inhimillisistä virheistä aiheutuvia vahinkoja. Kuljettaja siis edelleen vastaa toiminnasta, mutta hänellä on tekoäly turvaamassa selustaa”, kertoo NEOT:n tietohallintojohtaja Miika Leskinen

Kuljettajat avainasemassa tekoälyn opettamisessa 

Tekoäly ei opi itsekseen, vaan sitä on koulutettava. Oulun terminaalilla kuljettajat pääsevätkin opettamaan tekoälylle oikeanlaista lastaustoimintaa lastauspäätteen viereen sijoitettavan helppokäyttöisen tablettisovelluksen avulla. Vaikka tekoälystä saadaankin hyvä apuri lastauksen tehostamiseksi ei tekoäly saavuta ihmisen tietotasoa, vaan kuljettajien tarkkaavaisuus lastaustilanteessa on kriittisen tärkeää myös jatkossa. 

”Tietojemme mukaan vastaavanlaista teknologiaa ei ole käytössä muiden yhtiöiden terminaaleilla, joten odotamme innolla pilottihankkeen tuloksia. Mikäli olemme tyytyväisiä tekoälyn avulla kesän aikana saavutettaviin hyötyihin, voidaan Oulussa testattua toimintatapaa laajentaa jatkossa myös muille terminaaleille”, sanoo Miika Leskinen.

Etsitkö yhteystietoja?