NEOT:n vastuullisuusraportti 2021 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.neot.fi/vastuullisuus. Kyseessä on yhtiömme viides ulkoisille sidosryhmille saatavilla oleva vastuullisuusraportti.

Vuonna 2021 YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla (UN Sustainable Development Goals, SDGs) oli yhä merkittävä rooli toiminnassamme. Lisäksi esittelemme raportissamme NEOT Spiritin, jonka tärkeyttä halusimme korostaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Toisesta Covid-19 vuodesta huolimatta, NEOT onnistui edistämään keskeisiä kehitysprojekteja. Ymmärsimme, että kaikki tiimimme todella ajavat kestävän kehityksen aloitteita yrityksessä eteenpäin, eikä vastuullisuustiimi ole ainoa katalysaattori ja edistä yksin vastuullisuutta NEOT:lla. NEOT Spirit loistaa!” sanoo NEOT:n vastuullisuusjohtaja Chad Edwards.

Esimerkkejä vastuullisuustyöstämme vuonna 2021

NEOT:n vuoden 2021 vastuullisuusraportti noudattaa soveltuvilta osin Global Reporting Initiative (GRI) Standards (2016) -raportointiviitekehyksen periaatteita, mutta ei täytä sen vaatimuksia ”Core” tai ”Comprehensive” -tasolla. Vastuullisuusraportointimme perustuu vapaaehtoisuuteen ja raportin tietoja ei ole varmennettu ulkoisen varmentajan toimesta.

Lue NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2021

Etsitkö yhteystietoja?