NEOT:n vastuullisuusraportti 2023 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen vastuullisuusosiossa. Vastuullisuus on keskeinen osa NEOT Spirit:iä, yhtiömme arvopohjaa, ja on läsnä kaikessa toiminnassamme.

NEOT:lle vuosi 2023 oli, markkinoiden geopoliittisen tilanteen epävakaudesta huolimatta, selkeyden vuosi. Euroopan energiamarkkinat sopeutuvat vähitellen Ukrainan sodasta johtuviin merkittäviin muutoksiin ja uuteen tilanteeseen.
Epävarmat ulkoiset olosuhteet korostavat tarvetta selkeytää yrityksen asemaa, tavoitteitta ja arvoja. Vuonna 2022, COVID-pandemian ja Euroopassa alkaneen sodan jälkeen, tunnistimme tarpeen selkeyttää näitä yrityksemme peruselementtejä tässä energiamurroksessa. Vuonna 2023 panostimmekin entistä enemmän tähän työhön, ja selkeytimme tarkoitustamme, strategiaamme, arvojamme ja rooliamme luoden näin työntekijöillemme selkeän identiteetin, tarkoituksen ja suunnan johon tukeutua sekä vahvan ymmärryksen tavoitteistamme myös vastuullisuuden osalta.

Vuoden 2023 kohokohdat 

NEOT:n vuoden 20223 vastuullisuusraportti soveltaa Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeistusta. Viittaamme raportoinnissa GRI-standardeihin, eikä raportti noudata GRI:n raportointikriteerejä. NEOT:n vastuullisuusraportointi perustuu vapaaehtoisuuteen, ja raportissa esitettyjä tietoja ei ole vahvistettu ulkopuolisen toimijan puolesta.

Lue NEOT Sustainability Report 2023

Etsitkö yhteystietoja?