NEOT:n vastuullisuusraportti 2020 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2020 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.neot.fi/vastuullisuus. Kyseessä on yhtiömme neljäs ulkoisille sidosryhmille saatavilla oleva vastuullisuusraportti.

Vuonna 2020 Covid-19 vaikutti merkittävästi toimintaamme, mutta keskeisenä kantavana teemana raportissa näkyy yhä jatkuva panostuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (UN Sustainable Development Goals, SDGs).

“Olemme olleet erittäin iloisia ketteryydestämme työskennellä tehokkaasti ja tuottavasti, säilyttäen hyvän fiiliksen näinä epätavallisina aikoina. Haastavasta vuodesta huolimatta, pystyimme jatkamaan kehitysprojektejamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen suunnitellusti. Kiitos tavoitteiden saavuttamisesta kuuluu sekä työntekijöillemme että keskeisille sidosryhmillemme, jotka tekivät erityisen hienoa työtä ja auttoivat kehittämään keskeisimpiä ja merkittävimpiä SDG:hin liittyviä tavoitteita eteenpäin”, sanoo NEOT:n vastuullisuusjohtaja Chad Edwards.

Esimerkkejä vastuullisuustyöstämme vuonna 2020

Jatkoimme panostuksia henkilöstömme hyvinvointiin ja kehittämiseen muun muassa vahvistamalla palautekulttuuriamme sekä pilotoimalla henkilökohtaisen henkisen valmennuksen palvelun työntekijöillemme. Henkilöstön hyvinvointiin liittyvistä teemoista on kerrottu lisää vastuullisuusraporttimme sivuilla 13-14.

Kehitimme keskeisimpiä hankintasopimuksiamme. Vuoden 2021 hankintasopimuksistamme 21 % sisälsi uusia vastuullisuuden osa-alueita. Voit lukea aiheesta lisää vastuullisuusraporttimme sivuilla 15-16.

Lanseerasimme sidosryhmillemme anonyymin palautekanavan (SpeakUp-palvelu), jonka kautta pystyy ilmoittamaan toimintaamme liittyvistä väärinkäytöksistä sekä epäeettisestä toiminnasta. Lisätietoa palvelusta on kerrottu vastuullisuusraportin sivulla 16. Sivulta löytyy myös linkki verkkosivuillemme, josta löytyy lisätietoa NEOT:n politiikoista ja periaateista.

NEOT:n vuoden 2020 vastuullisuusraportti noudattaa soveltuvilta osin Global Reporting Initiative (GRI) Standards (2016) -raportointiviitekehyksen periaatteita, mutta ei täytä sen vaatimuksia ´Core´ tai ´Comprehensive´ -tasolla. Vastuullisuusraportointimme perustuu vapaaehtoisuuteen ja raportin tietoja ei ole varmennettu ulkoisen varmentajan toimesta.

Lue NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2020

Etsitkö yhteystietoja?