NEOT Blocks

Kulmakivemme, logistiset toiminnat, varmistavat sen, että yhteiskuntamme pyörät pyörivät.

Terminaali

NEOT toimii toiminnanharjoittajana kuudessa terminaalissa, jotka sijaitsevat Haminassa, Porissa, Vaasassa, Oulussa, Varkaudessa ja Kuopiossa.

Terminaali-toimintaa ohjaa tinkimätön lainsäädännön, ympäristönäkökohtien ja turvallisuusriskien huomioiminen.

Pidämme yhteiskunnan pyörät pyörimässä sekä normaalissa arjessa että epävarmemmissa olosuhteissa.

NEOT on St1:n ja SOK:n omistama polttoainehankintayhtiö ja tehtävämme on toimittaa polttonesteitä omistajiemme käyttöön Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti.
Meillä on keskeinen rooli myös
Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa.

Lue näkemyksemme tulevaisuuden energiasta

NEOT on keskeinen toimija Suomen huoltovarmuudessa ja mahdollistaa yhteiskuntamme energiasiirtymää. NEOT tarjoaa asiantuntemustaan polttoainemarkkinoiden osalta yhteiskunnalliseen keskusteluun, jotta päätöksenteossa voitaisiin ottaa huomioon niin kustannustehokkuus kuin ympäristönäkökulmatkin.

Hankinta

NEOT on keskeinen toimija Suomen huoltovarmuudessa ja mahdollistaa yhteiskuntamme energiasiirtymää. NEOT tarjoaa asiantuntemustaan polttoainemarkkinoiden osalta yhteiskunnalliseen keskusteluun, jotta päätöksenteossa voitaisiin ottaa huomioon niin kustannustehokkuus kuin ympäristönäkökulmatkin.

Vastuullisuus

NEOT on keskeinen toimija Suomen huoltovarmuudessa ja mahdollistaa yhteiskuntamme energiasiirtymää. NEOT tarjoaa asiantuntemustaan polttoainemarkkinoiden osalta yhteiskunnalliseen keskusteluun, jotta päätöksenteossa voitaisiin ottaa huomioon niin kustannustehokkuus kuin ympäristönäkökulmatkin.

Merikuljetukset

Shipping-toimintamme keskittyy Itämerelle ja Norjan rannikkoalueelle. Kuljetamme bensiinejä, dieseleitä, erilaisia tuotekomponentteja sekä muita kirkkaita öljytuotteita.

350

Yli 350 merikuljetusta

Merikuljetukset

Shipping-toimintamme keskittyy Itämerelle ja Norjan rannikkoalueelle. Kuljetamme bensiinejä, dieseleitä, erilaisia tuotekomponentteja sekä muita kirkkaita öljytuotteita.

350

Yli 350 merikuljetusta

Avainlukuja

30

Polttoainetta yli 1700 asemalle vuodessa

6

Polttoainetta yli 1700 asemalle vuodessa

654

Polttoainetta yli 1700 asemalle vuodessa

234

234342

Avainlukuja

30

Polttoainetta yli 1700 asemalle vuodessa

6

Polttoainetta yli 1700 asemalle vuodessa

654

Polttoainetta yli 1700 asemalle vuodessa

MT Tern Ocean

Rakennusvuosi 1234
Jääluokka 123
DWT 1234125
Pituus 123m
Syväys 19m
Aloitti NEOT-aikarahtialuksena elokuussa 2022

MT Tern Ocean

Rakennusvuosi 1234
Jääluokka 123
DWT 1234125
Pituus 123m
Syväys 19m
Aloitti NEOT-aikarahtialuksena elokuussa 2022

MT Tern Ocean

Rakennusvuosi 1234
Jääluokka 123
DWT 1234125
Pituus 123m
Syväys 19m
Aloitti NEOT-aikarahtialuksena elokuussa 2022

MT Tern Ocean

Rakennusvuosi 1234
Jääluokka 123
DWT 1234125
Pituus 123m
Syväys 19m
Aloitti NEOT-aikarahtialuksena elokuussa 2022

MT Tern Ocean

Rakennusvuosi 1234
Jääluokka 123
DWT 1234125
Pituus 123m
Syväys 19m
Aloitti NEOT-aikarahtialuksena elokuussa 2022

MT Tern Ocean

Rakennusvuosi 1234
Jääluokka 123
DWT 1234125
Pituus 123m
Syväys 19m
Aloitti NEOT-aikarahtialuksena elokuussa 2022

NEOT

NEOT

FAQ

NEOT moottoribensiini 95E10:
LINKKI
LINKKI

NEOT moottoribensiini 95E10:
LINKKI
LINKKI

asd

NEOT moottoribensiini 95E10:
LINKKI
LINKKI

NEOT moottoribensiini 95E10:
LINKKI
LINKKI

NEOT moottoribensiini 95E10:
LINKKI
LINKKI

NEOT moottoribensiini 95E10:
LINKKI
LINKKI

NEOT moottoribensiini 95E10:
LINKKI
LINKKI

“Company X has been a great partner for us. I have personally worked with great many companies during my long career, yet none of them is quite like Company X.”

Matti Mattinen

CEO,
NEOT

Yhteystiedot

jyväskylä

jenni

213456

muuta tietoa

toinen paikka

teppo

dsfsdf

raahe

antti

123

sdfsdf

ok

NEOT Spirit

NEOT Spirit kuvastaa asioita, joita haluamme työyhteisössämme vaalia. Se näyttää meille suunnan ja tiivistää ajatuksemme siitä, millainen yhtiö haluamme olla ja mitä arvostamme. NEOT Spirit ohjaa toimintaamme niin isoissa kuin pienissäkin asioissa.

Ketteryys

antaa meille etumatkaa

Teemme päätöksiä ja asioita huomisen sijasta jo tänään. Mikäli jokin ei toimi, emme pelkää muuttaa sitä. Kohtaamme muutokset rohkeudella ja sopeutamme toimintaamme ketterästi kulloinkin tarvittavalla tavalla. Päätöksentekoamme ohjaava periaate on yksinkertainen; paras perustelu voittaa. Sillä ei ole väliä, kuka idean esittää.

“We’ve seen a significant improvement in employee engagement since we implemented UpSkill Sphere. The gamification elements are a big hit – our staff love earning badges and rewards as they learn. Plus, the real-time analytics are a goldmine for our HR team.”

David Holmes
HR Manager,
GreenField Manufacturing

Asiantuntijuus

on peruskalliomme

Vahva asiantuntijuus takaa meille tukevan perustan tiukemmassakin tilanteessa ja mahdollistaa lisäarvoa luovien ratkaisujen löytämisen. Tarkastelemme asioita laajasti kokonaisuuden näkökulmasta ja tiimirajat ylittäen. Olemme aina valmiita jakamaan asiantuntemustamme muiden hyväksi – sekä neotlaisten kesken että yhteiskunnassa yleisestikin.

Ketteryys

antaa meille etumatkaa

Teemme päätöksiä ja asioita huomisen sijasta jo tänään. Mikäli jokin ei toimi, emme pelkää muuttaa sitä. Kohtaamme muutokset rohkeudella ja sopeutamme toimintaamme ketterästi kulloinkin tarvittavalla tavalla. Päätöksentekoamme ohjaava periaate on yksinkertainen; paras perustelu voittaa. Sillä ei ole väliä, kuka idean esittää.

2018

Asiantuntijuus

on peruskalliomme

Vahva asiantuntijuus takaa meille tukevan perustan tiukemmassakin tilanteessa ja mahdollistaa lisäarvoa luovien ratkaisujen löytämisen. Tarkastelemme asioita laajasti kokonaisuuden näkökulmasta ja tiimirajat ylittäen. Olemme aina valmiita jakamaan asiantuntemustamme muiden hyväksi – sekä neotlaisten kesken että yhteiskunnassa yleisestikin.

Asiantuntijuus

on peruskalliomme

Vahva asiantuntijuus takaa meille tukevan perustan tiukemmassakin tilanteessa ja mahdollistaa lisäarvoa luovien ratkaisujen löytämisen. Tarkastelemme asioita laajasti kokonaisuuden näkökulmasta ja tiimirajat ylittäen. Olemme aina valmiita jakamaan asiantuntemustamme muiden hyväksi – sekä neotlaisten kesken että yhteiskunnassa yleisestikin.

2023

otsikko

asd

Artikkelilista

NEOT:n vastuullisuusraportti 2023 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen vastuullisuusosiossa. Vastuullisuus on keskeinen osa NEOT Spirit:iä, yhtiömme arvopohjaa, ja on läsnä kaikessa toiminnassamme. NEOT:lle vuosi 2023 oli, markkinoiden geopoliittisen tilanteen epävakaudesta huolimatta, selkeyden vuosi. Euroopan energiamarkkinat sopeutuvat vähitellen Ukrainan sodasta johtuviin merkittäviin muutoksiin ja uuteen tilanteeseen. Epävarmat ulkoiset olosuhteet korostavat tarvetta selkeytää yrityksen […]

NEOT:n vastuullisuusraportti 2022 julkaistu

Vastuullisuus on keskeinen osa NEOT Spirit:iä, yhtiömme arvopohjaa, ja on läsnä kaikessa toiminnassamme. Tiedostamme myös, kuinka tärkeää on, että kerromme työstämme sidosryhmillemme. Vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme kerromme tärkeimmistä tapahtumista ja kehitysaskeleista raportointivuoden aikana. Vastuullisuustyömme keskiössä on pyrkimys jatkuvasti syventää ymmärrystämme toimintamme suorista ja epäsuorista vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Vastuullisuusohjelmamme uudelleenarvioimiseksi aloitimme vuonna 2022 olennaisuusanalyysiprosessin. Julkaisemme sen tulokset […]

NEOT:n vastuullisuusraportti 2021 julkaistu

NEOT:n vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.neot.fi/vastuullisuus. Kyseessä on yhtiömme viides ulkoisille sidosryhmille saatavilla oleva vastuullisuusraportti. Vuonna 2021 YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla (UN Sustainable Development Goals, SDGs) oli yhä merkittävä rooli toiminnassamme. Lisäksi esittelemme raportissamme NEOT Spiritin, jonka tärkeyttä halusimme korostaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. ”Toisesta Covid-19 vuodesta […]

Heading-600

Heading-500

Heading-400

Heading-300

Heading-200

Ingress – List here all the text content modules you are going to use in the normal pages. Remember to use real content in the language the site is going to be build.

The default content width is what you want, by default it is 6 columns. This is the default width for all modules, for core columns also. Note that optimal line length for readability is 50–75 characters.

There is also a default possibility to make the columns wider: 8 columns. Note that the column gutter should be the same as your Layout grid gutter!

If content is idivide into two or more columns, default text width is 328 px (3 columns) and gutter 64 px.

  1. This is my normal content before the list, this helps the developer to understand how the list is aligned with the content.
  2. This is my normal content before the list, this helps the developer to understand how the list is aligned with the content.
  3. This is my normal content before the list, this helps the developer to understand how the list is aligned with the content.
    1. This is my normal content before the list, this helps the developer to understand how the list is aligned with the content.
  4. This is my normal content before the list, this helps the developer to understand how the list is aligned with the content.

”This is my normal content before the list, this helps the developer to understand how the list is aligned with the content.”

Matti Mattinen
None

otsikko

sisältöä

pelkkää tekstiä

Reusable blocks

asdasd

Etsitkö yhteystietoja?