NEOT hankkii polttonesteet parhaista mahdollisista lähteistä. Vastuullisuus ja ympäristönäkökohdat huomioiden kotimaiset jäte- ja tähdepohjaiset raaka-aineet maksimoidaan biotuotteiden osalta.

Polttonesteet koostetaan korkealaatuisista raaka-aineista, jotka toimitetaan tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneidemme jalostamoilta. Pääosa käyttämästämme öljytuotteesta jalostetaan Pohjoismaiden alueella.

Voidaksemme taata tuotteen korkealaatuisuuden asiakkaan säiliöön saakka, öljytuotteiden laadun varmistus kattaa koko toimitusketjun. Jalostamolta lähtiessä tuote varmistetaan laki- ja standardivaatimuksia vastaavaksi. Tuote-erän saavuttua terminaalille tuotteen tärkeimmät ominaisuudet varmistetaan vastaavan jalostamon tuoteanalyysin tuloksia ennen tuotteen purkamista terminaalisäiliöihin. Tuotteen jakelu terminaalilta toteutetaan kuljetuskalustolla, jota käytetään ainoastaan polttonesteiden kuljetuksessa.

Öljytuotteet koostuvat pääasiassa raakaöljypohjaisesta tisleestä, yhdestä tai useammasta biokomponentista sekä tuotteen käyttö- ja varastointiominaisuuksia parantavista lisäaineista. Biokomponenteissa pyrimme maksimoimaan kotimaisten jäte- ja tähdepohjaisten raaka-aineiden käytön.