North European Oil Trade
KÄYNTIOSOITE:
Urho Kekkosen katu 5 C, 5. krs
00100 Helsinki

POSTIOSOITE:
PL 55, 00088 S-Ryhmä

Sijainti kartalla


VAIHDE
puhelin: +358 10 768 0850
faksi: +358 10 768 0859

ASIAKASPALVELU
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 768 0862
sähköposti: asiakaspalvelu (a) neot.fi

TUOTELAATUNEUVONTA
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 402 7001
sähköposti: tuotelaatu (a) neot.fi
Copyright NEOT Group 2004-2018
 

Ilmasto

Toimialamme aiheuttaa merkittäviä ilmastovaikutuksia. Sen vuoksi meillä on suuri vastuu tehdä oma osamme ilmastotalkoissa.

NEOT:n toimialalla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erityisen todellisia. Suurin ilmastovaikutuksemme aiheutuu toimittamiemme tuotteiden loppukäytöstä.

Pyrimme auttamaan asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään tarjoamalla heille uusiutuvia vaihtoehtoja korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Tuotteiden loppukäytöstä aiheutuvien päästöjen lisäksi pyrimme vähentämään myös logistiikastamme aiheutuvaa ilmastovaikutusta parantamalla tehokkuutta ja etsimällä ympäristöä vähemmän kuormittavia polttoaineratkaisuja.

Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun ilmastonmuutoksesta. Pyrimme tarjoamaan asiantuntemustamme päätöksentekijöille mahdollisimman tehokkaan ja vaikuttavuudeltaan parhaan ilmastopolitiikan luomisen tueksi.

Liikenteen päästöjen vähentäminen biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä on tahtotila sekä globaalisti että Euroopan Unionissa. NEOT kannattaa biopolttoaineiden lisääntyvää käyttöä, mutta samaan aikaan tiedostamme myös tarpeen lisätä keinoja vähentää hiiltä ilmakehästä, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Toivomme, että tulevaisuudessa liikennettä koskeva ilmastolainsäädäntö tukee hiilen vähentämistä ilmakehästä biopolttoaineiden käytön lisäksi myös esimerkiksi hiiltä sitovien metsitysprojektien tai soiden kunnostushankkeiden kautta.

Markkinapaikka hiilen sidonnalle edistäisi tehokkaita ilmastotoimia

Jotta kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita voidaan asettaa, on käyttöön otettava kaikki saatavilla olevat ilmastokeinot. Tarvitsemme kaikille sektoreille sitovat vähennystavoitteet hiilelle sekä mekanismit, jotka mahdollistavat kaikkein tehokkaimpien ilmastokeinojen käytön kaikilla sektoreilla.

Uskomme, että markkinapaikan luominen hiilensidonnalle lisäisi ilmastotoimien tehokkuutta sekä tasa-arvoa eri alojen toimijoiden välillä. Markkinapaikka mahdollistaisi kaupankäynnin hiilensidonnalla; hiiltä sitovia hankkeita toteuttavat ilmastolainsäädännön velvoittamat ja muut tahot voisivat myydä hiilensidontahankkeistaan, kuten metsityksestä, saatuja todennettuja hiilivähenemiä (tarjonta) ja toisaalta ostaa hiilensidontatodistuksia kompensoidakseen päästöjään.

Tulevaisuudessa yritysten tulisi voida täyttää ilmastovelvoitteensa päästövähenemien lisäksi myös hankkimalla hiilensidontatodistuksia. Hiilimarkkina loisi myös mahdollisuuksia uusille ilmastoyrittäjille.

Olemme kompensoineet liikematkalennoistamme aiheutuneita päästöjä vuosina 2018 ja 2019 yhteensä 122  tCO2 hankkimalla niitä vastaavan määrä hiilensidontatodistuksia suomalaisesta Purosta, joka on maailman ensimmäinen todennettuja hiilensidontatodistuksia tarjoava markkinapaikka.

Suurenna kuvaa klikkaamalla.

Tiesitkö, että

Vuonna 2022 autoimme asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 2,07 miljoonalla tonnilla, mikä vastaa yli miljoonan henkilöauton vuosittaisia päästöjä.*

*Laskenta perustuu Tilastokeskuksen uusimpaan tietoon (2019) henkilöautojen keskimääräisistä ajokilometreistä Suomessa (13 600) ja päästöihin 1 520 g CO2/km (Lipasto).