North European Oil Trade
KÄYNTIOSOITE:
Urho Kekkosen katu 5 C, 5. krs
00100 Helsinki

POSTIOSOITE:
PL 55, 00088 S-Ryhmä

Sijainti kartalla


VAIHDE
puhelin: +358 10 768 0850
faksi: +358 10 768 0859

ASIAKASPALVELU
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 768 0862
sähköposti: asiakaspalvelu (a) neot.fi

TUOTELAATUNEUVONTA
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 402 7001
sähköposti: tuotelaatu (a) neot.fi
Copyright NEOT Group 2004-2018

Uusi hallitusohjelma tuo valonpilkahduksen ilmastoahdistukseen

7.6.2019 | Ajankohtaista

Hallitusohjelma tuo valonpilkahduksen ilmastoahdistukseen

Suomen uuden hallituksen maanantaina 3. kesäkuuta julkaisemaan uuteen hallitusohjelmaan kirjatut kunnianhimoiset ilmastotavoitteet saattoivat helpottaa monen ilmastoahdistusta. Hallitusohjelman tavoitteiden toteutuessa Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja fossiilisista polttoaineista päästään eroon, sekä lämmityksessä että liikenteessä. Liikenteen osalta hallitusohjelma laajentaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kattamaan jatkossa myös biokaasun ja lentoliikenteen. Se, mitä esimerkiksi biokaasun mukaan ottaminen jakeluvelvoitteen piiriin käytännössä tarkoittaa herättää varmasti paljon keskustelua ministeriöissä ja toimialan toimijoiden keskuudessa tulevina vuosina.

Erityisen hienoa uudessa hallitusohjelmassa on ilmastopolitiikan näkökulman laajeneminen; nyt ilmastotalkoisiin tuodaan päästövähenemien lisäksi vahvasti mukaan myös verotus, hiilinielut sekä maankäyttösektori. Nuorten ilmastolakkolaisten huoli on kuultu ja nyt on alettava lapioimaan!

Ilmastolaille vahvempi ohjausvaikutus

Rinteen hallitus lupaa vahvistaa ilmastolain ohjausvaikutusta, jotta voidaan varmistua Suomen todella saavuttavan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolakiin tullaan sisällyttämään mukaan myös maankäyttösektori sekä hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite. Vaikuttaa siltä, että ilmastopolitiikan saralla aletaan vihdoin kiinnittää huomiota myös negatiivisiin päästöihin, jotka ovat kriittisessä roolissa päästöjen nettonollatilanteen ja päästönegatiivisuuden saavuttamisessa.

Uusi hallitus myös perustaa ilmasto- ja energia-asioihin keskittyvän ministerityöryhmän valmistelemaan ilmastopolitiikkaa kokonaisuutena ja ilmastovaikutusten arviointi otetaan osaksi normaalia lainvalmistelua. On ilahduttavaa, että hallitusohjemassa korostuu ilmastopolitiikan kokonaisvaltaisuus sekä tulevan hallituksen tahtotila ottaa kaikki yhteiskunnan osa-alueet mukaan ilmastotalkoisiin. Yhteen pelaavana tiiminä saamme paremmat ja laajemmin kiitellyt tulokset aikaan. Vähän niin kuin jääkiekossakin.

Maailma tarvitsee ilmastopolitiikan edelläkävijöitä. Uskaltaako Suomi ottaa askelen eturiviin?

Kunnianhimoisella ilmastopolitiikallaan Suomen on mahdollista nousta kokoaan suurempaan rooliin myös maailmanlaajuisesti. Toivottavasti Suomen uudella hallituksella on tahtoa ja rohkeutta ajaa voimakkaasti ilmastoasioita ja jopa ehdottaa uudenlaisia sääntelyratkaisuja EU:n puheenjohtajuuskaudellaan. Ainakin uusi hallitusohjelma antaa siihen hyvät mahdollisuudet. Hallitusohjelman tavoite Suomen puheenjohtajuuskauden lopulla järjestettävästä ilmastohuippukokouksesta on niin sanottu tuhannen taalan paikka.

Hiilinielut sekä niihin liittyvien laskentamallien ja mittaamisen kehittäminen tarjoavat Suomelle hienoja mahdollisuuksia. Ja tähän kehitystyöhön tuleva hallitus on luvannut panostaa myös jatkossa. Erityisen hieno mahdollisuus piilee hallituksen lupauksessa pilotoida hiilen sidonnan ja varastoinnin markkinoita kotimaassa. Markkinaehtoisesti toimiva hiilimarkkina mahdollistaisi päästövähennyksiä laajemman keinovalikoiman käyttämisen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä tekisi nykyisten päästövähennysvelvoitteiden ylittävien tiukempien ilmastotavoitteiden saavuttamisesta huomattavasti kustannustehokkaampaa.

Verotuksella kohti taloudellisesti tehokkaampia ilmastotoimia

Tuleva hallitus on sitoutunut valmistelemaan kestävän verotuksen tiekartan, jolla pyritään edistämään taloudellisesti tehokkaimpia toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.  Hallitusohjelmaan kirjattuun verokokonaisuuteen sisältyvät energiaverotuksen uudistus, liikenteen verotuksen uudistus, kiertotalouden edistäminen sekä päästöihin perustuvan kulutusverotuksen selvittäminen. Ja mikä parasta; seuraava hallitus lupaa edistää ilmastotavoitteiden toteutumista myös EU-tason verouudistuksissa.

Jää nähtäväksi, kuinka hyvin hallitusohjelman tavoitteita ja periaatteita onnistutaan toteuttamaan ja mitä ne käytännössä tulevat tarkoittamaan, mutta ainakin alku on lupaava. Seuraavat hallitusohjelman johdannosta löytyvät lauseet kiteyttävät hyvin sen, mikä tulee olemaan ratkaisevaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa: ”Muutoksen keskellä ei aina ole helppoa ja tiedämme, että kohtaamme myös vaikeuksia. Menestymme, kun me olemme kaikki mukana muutoksessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.”

 

 

Timo Huhtisaari
Vastuullisuusjohtaja
NEOT