North European Oil Trade
KÄYNTIOSOITE:
Urho Kekkosen katu 5 C, 5. krs
00100 Helsinki

POSTIOSOITE:
PL 55, 00088 S-Ryhmä

Sijainti kartalla


VAIHDE
puhelin: +358 10 768 0850
faksi: +358 10 768 0859

ASIAKASPALVELU
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 768 0862
sähköposti: asiakaspalvelu (a) neot.fi

TUOTELAATUNEUVONTA
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 402 7001
sähköposti: tuotelaatu (a) neot.fi
Copyright NEOT Group 2004-2018
 

Vastuullisuus

Vastuullisuus on mukana kaikessa toiminnassamme. Vastuullisuusasioiden huomioonottaminen lähtee strategiastamme ja on oleellinen osan jokapäiväistä työskentelyä. Osoitamme esimerkillämme, että vastuullinen liiketoiminta on myös kannattavaa.

Tulevaisuuden polttoaineratkaisut

Kehitämme aktiivisesti vastuullisia polttoaineratkaisuja, joilla voidaan pienentää liikkumisen energian vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Elinkaaripäästöjen minimointi yhdessä terveydelle haitallisten hiukkaspäästöjen kanssa on toimintamme ytimessä. Uusien ratkaisujen tulee olla myös kustannustehokkaita.

Hankintaketjun vastuullisuus

Pyrimme jatkuvasti tehostamaan hankintaketjumme suoritusta. Tämä tarkoittaa rahdin tehokkaampaa käyttöastetta, joustavampaa logistiikkaa ja puhtaampia energiamuotoja. Tuotteissamme käytettyjen raaka-aineiden tulee olla kestävistä lähteistä, tämän vuoksi valitsemme vain vastuullisimmat toimittajat ja yhteistyökumppanit.

Vastuullisuuspolitiikat ja -periaatteet

Olemme sitoutuneet toimimaan rehellisesti ja korkeiden eettisten standardien mukaan. Noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja sekä säännöksiä ja odotamme samaa kumppaneiltamme.

NEOT:n ja sen työntekijöiden toimintaa ohjaavat eettisissä periaatteissamme määritellyt periaatteet ja vaatimukset. Eettisiä periaatteitamme täydentävät toimittajiamme koskevat eettiset periaatteet (Supplier Expectations) sekä NEOT:n ihmisoikeuspolitiikka (Human Rights Policy). Näiden dokumenttien päämääränä on tukea eettistä päätöksentekoa ja rohkaista NEOT:n työntekijöitä toimimaan vastuullisesti.

Suhtaudumme vakavasti rikkomuksiin tai epäasialliseen toimintaan. Rohkaisemme kaikkia työntekijöitämme reagoimaan heidän havaitessaan eettisten periaatteidemme tai voimassa olevan lainsäädännön vastaista toimintaa. Työntekijämme voivat ilmoittaa havaitsemistaan rikkomuksista esimiehelleen, työterveysasiantuntijoille sekä HR- tai lakitoiminnoille. Kehitämme parhaillaan ilmoituskanavakokonaisuuttamme varmistaaksemme, että kaikki mahdolliset rikkomukset tulevat raportoiduiksi. Kaikki ilmoitukset rikkomuksista tulee tehdä hyvässä uskossa.

NEOT Eettiset periaatteet
NEOT Supplier Expectations
NEOT Ihmisoikeuspolitiikka (EN)

ISCC-logo-certified

ISCC sertifioitu

NEOT toimii biopolttoainehankinnassaan Euroopan Unionin hyväksymän vapaaehtoisen ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) EU -kestävyysjärjestelmän mukaisesti. NEOT:n hankintatoimet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on hyväksytty ISCC:n mukaisesti.

Vastuullisuusraportointi

NEOT pyrkii raportoimaan vastuullisuustyöstään ja toimintansa vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Vastuullisuusraportointimme noudattaa GRI (Global Reporting Initiative) -raportointiviitekehyksen periaatteita soveltuvilta osin. Raportti esittelee NEOT:n liiketoimintaa sekä tärkeimpiä vastuullisuusteemojamme ja -saavutuksia kunkin raportointivuoden aikana. Kehitämme raportointiamme jatkuvasti saamamme palautteen perusteella.

Biopolttoaineiden kestävyys

Hallinnoimme toimitusketjumme kestävyyttä kestävyysjärjestelmämme avulla, joka seuraa eurooppalaisen uusiutuvan energian direktiivin asettamia periaatteita. NEOTin toiminta on todennettu Suomen kestävyyslain mukaiseksi. Tämä todentaminen on toimintaedellytys kaikille yhtiöille, jotka toimivat polttoainealalla ja ovat velvollisia käyttämään biopolttoaineita. Lisäksi kestävyysjärjestelmämme on hyväksytty Euroopan Komission hyväksymän vapaaehtoisen kestävyysjärjestelmän ISCC EU:n mukaisesti. Käytämme seuraavia periaatteita varmistaaksemme kestävän polttoainehankinnan:

Toimittajien valinta

Hankimme biopolttoaineita ainoastaan toimittajilta, jotka täyttävät kestävyyskriteerit.

Jäljitettävyys

Tiedämme raaka-aineidemme ja biopolttoaineiden alkuperän.

Sopimukset

Varmistamme sopimuksissamme, että kaikki kestävyyteen liittyvät tekijät on huomioitu.

Sertifikaatit ja auditointi

Seuraamme kestävyyskriteereitä sekä suoritamme omia tarkastuksia ja auditointeja.