North European Oil Trade
KÄYNTIOSOITE:
Urho Kekkosen katu 5 C, 5. krs
00100 Helsinki

POSTIOSOITE:
PL 55, 00088 S-Ryhmä

Sijainti kartalla


VAIHDE
puhelin: +358 10 768 0850
faksi: +358 10 768 0859

ASIAKASPALVELU
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 768 0862
sähköposti: asiakaspalvelu (a) neot.fi

TUOTELAATUNEUVONTA
arkisin klo 9-16
puhelin: +358 10 402 7001
sähköposti: tuotelaatu (a) neot.fi
Copyright NEOT Group 2004-2018

Askel kohti vähähiilisempää liikennettä – lisää toimenpiteitä tarvitaan

7.12.2018 | Ajankohtaista

Askel kohti vähähiilisempää liikennettä – lisää toimenpiteitä tarvitaan

EU:n toimielimet ovat hyväksyneet uuden uusiutuvan energian direktiivin (REDII). Uuden direktiivin myötä uusiutuvan energian käyttö Euroopassa lisääntyy 32 prosenttiin ja liikenteessä uusiutuvan energian osuus kasvaa 14 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uutena elementtinä direktiiviin lisättiin sitova tavoite toisen sukupolven uusiutuvien polttoaineiden käytölle vuodesta 2022 alkaen.

NEOT pitää päätöstä positiivisena askeleena kohti vähähiilisempää liikennettä useita vuosia kestäneen lainsäädännöllisen epävarmuuden jälkeen, mutta peräänkuuluttaa laajempaa näkökulmaa ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

“IPCC:n (International Panel on Climate Change) viimeisimmän raportin viesti oli erittäin selvä; pelkkä päästöjen vähentäminen ei enää yksin riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. Kaikkia saatavilla olevia keinoja tarvitaan tämän valtavan haasteen selättämiseksi. IPCC:n raportissa korostettiin hiilinielujen ja hiilen talteenoton roolin tärkeyttä, mutta nämä negatiiviset päästöt eivät tällä hetkellä sisälly lainkaan EU:n lainsäädäntöön. Toisin sanoen, näiden keinojen käyttöä ei kannusteta lainkaan”, sanoo Timo Huhtisaari, vastuullisuusjohtaja, NEOT.

EU:n nykyisestä poliittisesta viitekehyksestä johtuen hiilidioksidilla on tällä hetkellä eri hinta eri toimialoilla.

“Jokaisen hiilidioksiditonnin vaikutus on luonnossa sama riippumatta siitä, miten tai kuka sen on aiheuttanut. Miksi eri sektoreiden toimijat joutuvat maksamaan siitä eri hinnan? Tämän epätasapainon vuoksi tällä hetkellä osa tarjolla olevista ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista hukkuu politiikan rattaisiin. Tähän meillä ei ole enää varaa,” sanoo Huhtisaari.

Vuonna 2019 valitaan uusi EU-komissio, ja NEOT rohkaisee sitä mukauttamaan EU:n lainsäädäntöä kokonaisvaltaisempaan suuntaan sekä tarkastelemaan laajemmin keinovalikoimaa tarvittavien vähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän tulisi tapahtua mahdollistamalla vähentämiskeinojen joustava käyttö kaikilla päästösektoreilla; LULUCF-, päästökauppa- ja taakanajakosektoreiden välillä ja kesken.

Tutustu IPCC-raporttiin.